წერილები

5,50 

ამ კრებულში თავმოყრილია ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტურ-ეთნოგრაფიული წერილები, ესეები, ფელეტონები… წერილთა უმეტესობა მე-20 საუკუნის დასაწყისშია დაწერილი, მაგრამ მასში განხილული ზოგადსაკაცობრიო საკითხები საოცრად ეხმიანება დღევანდელ ყოფას და ახლაც ისეთივე აქტუალური და საგულისხმოა, როგორიც გასულ საუკუნეში იყო.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ამ კრებულში თავმოყრილია ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტურ-ეთნოგრაფიული წერილები, ესეები, ფელეტონები… წერილთა უმეტესობა მე-20 საუკუნის დასაწყისშია დაწერილი, მაგრამ მასში განხილული ზოგადსაკაცობრიო საკითხები საოცრად ეხმიანება დღევანდელ ყოფას და ახლაც ისეთივე აქტუალური და საგულისხმოა, როგორიც გასულ საუკუნეში იყო.

წერილებში ავტორი სიღრმისეულად მსჯელობს უმნიშვნელოვანეს საგნებზე, განიხილავს როგორც პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, ისე მორალურ-ეთიკურ და ფილოსოფიურ თემებს. ჩვეული გამჭრიახობითა და გამომსახველობითი სიძლიერით აანალიზებს თავისი ეპოქის თანმდევ თითქმის ყველა საჭირბოროტო საკითხს.