საქართველოს გეოგრაფია 9

მოსწავლის წიგნი

4,50 10,50 

ავტორები: მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია, დ. კერესელიძე, ზ. სეფერთელაძე

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

საქართველოს გეოგრაფია 9 მოსწავლის წიგნი-ს მთავარი მიზანია, მოსწავლეში გააღვივოს ინტერესი საკუთარი ქვეყნის ბუნებრივი გარემოს მიმართ და ხელი შეუწყოს გეოგრაფიული ცოდნის შეძენას.

ინფორმაციის ათვისებასთან ერთად ისეთი სპეციფიკური და ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას გულისხმობს, როგორიცაა:

  • სივრცესა და დროში ორიენტაცია;
  • პრობლემის გააზრება და გადაჭრა;
  • მოვლენებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა;
  • შემოქმედებითობა;
  • ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება თუ სხვა.

ამავდროულად, სახელმძღვანელომ უნდა უზრუნველყოს მოსწავლეთა სივრცით-დროითი, ანალიტიკური და სისტემური აზროვნების განვითარება, მათი პატრიოტული აღზრდა, დაეხმაროს მათ აღიქვან სამყარო მთლიანობაში და განსაზღვრონ საქართველოს ადგილი მსოფლიო პროცესებში.

საქართველოს გეოგრაფია 9 მოსწავლის წიგნი მიმართულია ისეთი მიზნების მისაღწევად, როგორიცაა:

  • მოსწავლეებში გეოგრაფიული, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური აზროვნების ჩამოყალიბება;
  • პოლიტიკური კულტურის ფორმირება;
  • საკუთარი ქვეყნის ბუნების მრავალფეროვნებისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თავისებურებების შესახებ წარმოდგენის შექმნა;
  • მათი შედარება სხვა ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან და მსგავსება-განსხვავების დადგენა.

საქართველოს გეოგრაფია მოიცავს 5 ნაწილს და 60-მდე თემას.

სახელმძღვანელოს შინაარსი (საგაკვეთილო თემები) შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მისაღწევ შედეგებსა და ინდიკატორებს.

სახელმძღვანელოს მთავარი შემეცნებითი საგანმანათლებლო ფუნქციაა, მოსწავლემ მშობლიური ქვეყნის ბუნების, მოსახლეობის, მეურნეობის თუ სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ მიიღოს ისეთი ცოდნა, რომელიც მას მომავალ პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოადგება.

ხელს შეუწყობს ზოგადგეოგრაფიული კულტურის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე გარემომცველი სამყაროსადმი ფაქიზი და პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულების შექმნას.

აღნიშნული სახელმძღვანელო ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს, რომ მათ სწორად განსაზღვრონ თავიანთი ადგილი ბუნებრივ, სოციალურ და კულტურულ სტრუქტურებში სხვადასხვა – ლოკალურ, რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IX კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…