ისტორია 10

მოსწავლის რვეული

1,80 4,20 

ავტორები: გ. სანიკიძე, ნ. კიღურაძე, ლ. ფირცხალავა

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

ისტორია 10 მოსწავლის რვეული თანმიმდევრულად მიჰყვება მოსწავლის წიგნის თემებს და პარაგრაფებს.

რვეული ეხმარება მოსწავლეს თემის და საკითხების უკეთ გააზრებაში, ათვისებასა და დამახსოვრებაში.

რვეულის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ახალი მასალის განმტკიცებისას, ისე მოგვანებით, განვლილი მასალის გასამეორებლად.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

X კლასი

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ისტორია 10

მოსწავლის წიგნი

4,50 10,50 

ავტორები: ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, გ. ოთხმეზური,
ლ. ფირცხალავა

წიგნის გადახედვა