უფასო!

ისტორია 11

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: გ. კიკნაძე, ნ. კიღურაძე, ლ. ფირცხალავა, ც. ჩიკვაიძე, ნ. ციხისთავი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

ისტორია 11 მასწავლებლის წიგნი-ს მიზანია მასწავლებელს გააცნოს სახელმძღვანელოს ფუნქცია, გაკვეთილის აგების პრინციპები, სტრუქტურა და სწავლების მეთოდები.

მასწავლებლის წიგნში მოცემულია გაკვეთილის სცენარები, სახელმძღვანელოში მოცემულ დავალებებზე პასუხები, დამატებითი მასალა და გამოყენებული ლიტერატურის სია.

ვიმედოვნებთ, სახელმძღვანელო იქნება ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაძენი საუკეთესო საშუალება, ასევე იგი უმთავრეს როლს შეასრულებს მოსწავლეთა ქცევის მოდელის ფორმირებაში, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეს სწორად განსაზღვროს თავისი ადგილი სოციალურ, ბუნებრივ, კულტურულ და ეროვნულ სტრუქტურებში.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

XI კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ისტორია 11

მოსწავლის რვეული

1,80 4,20 

ავტორები: გ. სანიკიძე, ნ. კიღურაძე, ლ. ფირცხალავა

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა

ისტორია 11

მოსწავლის წიგნი

5,40 12,60 

ავტორები: ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. გორდეზიანი, ლ. ფირცხალავა,
რ. გაჩეჩილაძე, ნ. ასათიანი

წიგნის გადახედვა