ისტორია 8

მოსწავლის რვეული

1,80 4,20 

ავტორები: გ. სანიკიძე, ნ. კიღურაძე, ლ. ფირცხალავა

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

ისტორია 8 მოსწავლის რვეული თანმიმდევრულად მიჰყვება მოსწავლის წიგნის თემებს და პარაგრაფებს. 

რვეული ეხმარება მოსწავლეს თემის და საკითხების უკეთ გააზრებაში, ათვისებასა და დამახსოვრებაში. 

რვეულის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ახალი მასალის განმტკიცებისას, ისე მოგვანებით, განვლილი მასალის გასამეორებლად.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

 

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VIII კლასი

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ისტორია 8

მოსწავლის წიგნი

4,50 10,50 

ავტორები: გ. სანიკიძე, რ. გაჩეჩილაძე, ლ. გორდეზიანი, ნ. კიღურაძე,
ზ. მიმინოშვილი

წიგნის გადახედვა