მათემატიკა 1

მოსწავლის რვეული

1,50 3,50 

ავტორები: გ. ბერიშვილი, ი. კოტეტიშვილი, ბ. სულაკაური

გაითვალისწინეთ: რესურსები შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

მათემატიკა 1 მოსწავლის რვეული ზუსტად მიჰყვება მოსწავლის წიგნის სტრუქტურას.

მხოლოდ ერთი მცირედი განსხვავებაა: სავარჯიშოების რვეულის მიზანი, გარდა უშუალოდ მათემატიკური დავალებებისა, მოტორიკის უნარის განვითარებაცაა.
ამიტომ, რვეულის პირველი ნაწილი (ასე ვთქვათ თავი 0, რომელსაც ჰქვია „მოვემზადოთ წერისათვის“) ეთმობა დავალებებს, რომლებიც ნატიფი მოტორიკის განვითარებას ემსახურება.

ეს კი ამზადებს მოსწავლეს იმისათვის, რომ მან უპრობლემოდ შეძლოს მომდევნო თავების დავალებათა შესრულება.

დანარჩენი თავები თითქმის 100%-ით ემთხვევა წიგნის შესაბამის გვერდებს. დასათაურებებიც იდენტურია. აქაც, ისევე როგორც მოსწავლის წიგნში, თითოეულ პარაგრაფს თითო გვერდი ეთმობა. არის მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი, როცა გაკვეთილი ორ გვერდს იკავებს. ასევე არის შემთხვევა, როდესაც მოსწავლის წიგნის ორ გვერდს შეესაბამება მათემატიკა 1 მოსწავლის რვეული-ს ერთი გვერდი. შესაბამისად, არც მოსწავლეს და არც მასწავლებელს არ გაუჭირდება რვეულში ორიენტირება.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…