უფასო!

ПРИРОДА 1 Тетрадь ученика

ავტორი: გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, თ. კვანტალიანი

რვეული დაეხმარება რუსულენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე განიმტკიცოს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მასალა. თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დადასტურებულია ექსპერტების მიერ.

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ბუნება 1 მოსწავლის რვეული თანმიმდევრულად მიჰყვება მოსწავლის წიგნის თემებს. რვეული ეხმარება მოსწავლეს თემის უკეთ გააზრებაში, ათვისებასა და დამახსოვრებაში.

რვეულების გამოყენება შესაძლებელია როგორც ახალი მასალის განმტკიცებისას, ისე მოგვიანებით, განვლილი მასალის გასამეორებლად.

წიგნი დაეხმარება რუსულენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე