უფასო!

Природа 3 ЧАСТЬ 1

Книга ученика

ავტორები: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

წიგნი დაეხმარება რუსულენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ბუნება 3 ნაწილი 2 მოსწავლის წიგნი მოიცავს სხვადასხვა თემატიკას, რაც სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული. გათვალისწინებულია ასაკის შესაბამისი ინტერესები და შესაძლებლობები.

ყოველ თემას ახლავს საინტერესო და მარტივი ექსპერიმენტები პრაქტიკული სამუშაოების სახით.

მოსწავლეს შესაძლებლობა ეძლევა, კვლევით ისწავლოს და დასკვნა კვლევის შედეგებით  თავად გამოიტანოს. გათვალისწინებულია სწავლების მთავარი პრინციპი – ისწავლე კეთებით.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

III კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე