უფასო!

TƏBİƏT 4 HİSSƏ 1

Şagird kitabı

ავტორები: მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი

წიგნი დაეხმარება აზერბაიჯანულენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ბუნება 4 ნაწილი 1 მოსწავლის წიგნი მოიცავს სხვადასხვა თემატიკას, რაც სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული. გათვალისწინებულია ასაკის შესაბამისი ინტერესები და შესაძლებლობები.

ყოველ თემას ახლავს პრაქტიკული სამუშაო და ცდა, რაც უფრო საინტერესოს ხდის სწავლების პროცესს.

მოსწავლეები კვლევის პროცესში საკუთარი აღმოჩენების ხარჯზე ბევრად კარგად იმახსოვრებენ ინფორმაციას. 

სავარჯიშოებში, კითხვების გარდა, მოცემულია შესავსები სქემები. მათი შევსებით  მოასწავლეს პრაქტიკულ ჩვევაში გადააქვს ინფორმაციის დახარისხება და ცოდნის ორგანიზება.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IV კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე