გეოგრაფია 10 ნაწ. 1

მოსწავლის წიგნი

6,00 

ავტორები: მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

გეოგრაფიის 10 კლასის სახელმძღვანელოს 1 ნაწილში წარმოდგენილია 1 თემა:  გლობალური დემოგრაფიული გამოწვევები და ცვლილებები, რომელიც აერთიანებს 12 საკითხს.

სახელმძღვანელოში ტექსტურ, საგაკვეთილო ნაწილს ერთვის მრავალფეროვანი ვიზუალური და კარტოგრაფიული მასალა.

დავალებების ბლოკში ცალკეა გამოყოფილი „საქართველო და მსოფლიო“,  რომელშიც მოცემული დავალებები, საკითხიდან გამომდინარე,  საქართველოს უკავშირდება და მოსწავლეს საშუალებას აძლევს დაინახოს და  განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის ადგილი  მსოფლიოში  მიმდინარე სხვადასხვა საზოგადოებრივ პროცესში.

სახელმძღვანელოში დავალებების გარდა  ასევე  წარმოდეგნილია რუბრიკები – შემთხვევის ანალიზი, პრაქტიკული სამუშაო, კომპლექსური დავალება.