უფასო

გერმანული 9

მასწავლებლის წიგნი

ადაპტაციის ავტორები: შ. კვანჭიანი, ნ. გიორგანაშვილი

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

გერმანული 9 (მასწავლებლის წიგნი) შეიცავს მთელ მოსწავლის წიგნს შემცირებული ფორმით. ცალკეული დავალებების შესასრულებლად მოცემული კომენტარები უშუალოდ დავალებების გვერდით წერია. მასწავლებლის წიგნი შეიცავს ძირითად რჩევებს და დამატებით ქვეყანათმცოდნეობით ინფორმაციას.

აუდიომასალა