უფასო!

Little Women

აუდიომასალა

ავტორი: LOUISA MAY ALCOTT / ლუიზა მეი ოლკოტი

ადაპტირებული კლასიკა ინგლისურად
სავარჯიშოები • აუდიომასალა
მეორე საფეხური – A2

სერია აერთიანებს ინგლისურ ენაზე ადაპტირებულ, ილუსტრირებულ, კლასიკურ ნაწარმოებებს სავარჯიშოებითა და აუდიომასალით. აუდიომასალები იხილეთ ქვემოთ.
წიგნში მოცემულ სავარჯიშოებზე სწორ პასუხებს იპოვით აქ.

Compare

აღწერა

Little Women / პატარა ქალები გამოიცა სერიით „ადაპტირებული კლასიკა ინგლისურად“. ამ სერიის წიგნები ექვს დონედაა დაყოფილი და თითოეული მათგანი:

  • ადაპტირებულია;
  • ილუსტრირებულია;
  • შესავალში მკითხველს აწვდის ინფორმაციას ავტორისა და წიგნში აღწერილი გარემოს შესახებ;
  • მოიცავს აუდიომასალას, რომლის მოსმენაც მოსწავლეებს ონლაინ შეუძლიათ.

ადაპტირებული კლასიკის სერიაში შესული წიგნები ინგლისური ენის შესწავლაში ნებისმიერ მსურველს დაეხმარება, განსაკუთრებით კი, მოსწავლეებს, რადგან სერიაში შემავალი თითოეული დასახელება სრულად შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სტანდარტებსა და უცხო ენის სწავლა-სწავლების პრიორიტეტულ მიზნებს.

წიგნები მკითხველს აძლევს საშუალებას, მრავალფეროვანი სავარჯიშოებით გაიმყაროს მიღებული ცოდნა – ორიენტირებულია ლექსიკის, გრამატიკის, მოსმენისა და წაკითხულის გააზრების უნარების განვითარებაზე.

წიგნის შესაძენად გადადით ბმულზე.

აუდიომასალა

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

V კლასი, VI კლასი, VII კლასი, VIII კლასი, IX კლასი, X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

საგნები