მათემატიკა 8

მოსწავლის წიგნი

4,20 9,80 

ავტორები: მ. წილოსანი, ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

მათემატიკა 8 მოსწავლის წიგნი-ს სწავლების ძირითადი მიზანია მოზარდში კვლევის ჩვევის, აგრეთვე ანალიტიკური, ლოგიკური, სისტემური და სიმბოლური აზროვნების გამომუშავება. მათემატიკის სწავლამ მოსწავლეს უნდა შესძინოს ის უნარ-ჩვევები, რომელიც მას დაეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში.

ეროვნული სასწავლო გეგმის დანიშნულებაა დაეხმაროს სასკოლო განათლების პროცესის მონაწილეებს ამ პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვაში.

მათემატიკა 8 მოსწავლის წიგნი-ს დანიშნულებაა ხელი შეუწყოს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

  • სახელმძღვანელო ფარავს სტანდარტის ყველა შედეგს.
  • მასალის მიწოდების ძირითადი მეთოდური ორიენტირია პრობლემური თხრობა.
  • მოსწავლე არის გაკვეთილის ახსნის აქტიური მონაწილე.

თითქმის ყველა პარაგრაფი იწყება სიტუაციური ამოცანით, მაპროვოცირებელი შეკითხვით ან ისეთი ამოცანით, რომელიც მოსწავლისაგან კვლევას მოითხოვს და იძლევა ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას. გაკვეთილის ეტაპები გამოყოფილია აქტივობებით, რითაც ხდება ახალი მასალის ათვისების შემოწმება და გაღრმავება. ვარსკვლავით მონიშნულია ამოცანები მაღალი შეფასებისათვის.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VIII კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე