მათემატიკა 1

მოსწავლის წიგნი

2,10 4,90 

ავტორები: გ. ბერიშვილი, ი. კოეტიშვილი, ბ. სულაკაური

წიგნის გადახედვა
გასუფთავება
Compare

აღწერა

მათემატიკა 1 მოსწავლის წიგნი აერთიანებს იმ მასალებს და სავარჯიშოებს, რომლებიც მოიცავს ყველა ძირითად საკითხს. წიგნი ეხმარება მოსწავლეს, როგორც ცოდნის გაღრმავებაში, ისე მათემატიკური უნარების განვითარებაში.

1-ლ კლასში შესასწავლი ძირითადი მასალა:

  • სივრცეში ორიენტირება;
  • რიცხვები და მათზე მოქმედებები;
  • თვლის სისტემები (გროვებად თვლა);
  • გეომეტრიული ფიგურები;
  • გაზომვები;
  • მონაცემების ორგანიზება.

მოცემულია თვალსაჩინო მაგალითები და ფერადი ილუსტრაციები. ეს კი მოსწავლეს უადვილებს აღქმასა და გააზრებას.

ასევე ადვილად აღსაქმელია ლოგიკური ამოცანების სქემები. რაც მთავარია, თითოეული სავარჯიშო უკავშირდება უშუალოდ 6-7 წლის ასაკის ბავშვის ცნობიერებაში შენახულ ინფორმაციას, ყოფით ცხოვრებასა, გამოცდილებას.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

მათემატიკა 1

მოსწავლის რვეული

1,50 3,50 

ავტორები: გ. ბერიშვილი, ი. კოტეტიშვილი, ბ. სულაკაური

გაითვალისწინეთ: რესურსები შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა