მათემატიკა 1 ნაწ. 1

მოსწავლის რვეული

5,00 . 6 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ბ. სულაკაური, ს. ცხვედიანი, მ. ტატიშვილი, მ. მახათაძე, დ. ხუროშვილი, მ. რამინაშვილი

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

მოსწავლის რვეულში მოცემული მრავალფეროვანი დავალებები გაახალისებს სასწავლო პროცესს,  ხოლო  მარტივად აღსაქმელი ლოგიკური სავარჯიშოები და სქემები მოსწავლეთა ინტერესებსა და ასაკობრივ თავისებურებებზეა მორგებული.

რვეული ზუსტად მიჰყვება მოსწავლის წიგნის სტრუქტურას. მოსწავლის რვეულშიც იმდენივე პარაგრაფია, რამდენიც მოსწავლის წიგნში. სათაურებიც იდენტურია, თუმცა, მოსწავლის წიგნისგან განსხვავებით, რვეულში თითოეულ პარაგრაფს ორი გვერდი ეთმობა.

რვეულის თითოეული პარაგრაფის დასაწყისში მოცემულია რუბრიკა „ჭიაყელა“ ზეპირი ანგარიშის განმტკიცებისა და რეფლექსიისათვის.

პარაგრაფების  ბოლოს მოცემულია საშინაო დავალება. დავალებაზე დართული „სახლი“ ცარიელი ფანჯრით მოსწავლეს ეხმარება შესრულებული დავალების მონიშვნაში, რაც მას მოტივაციას უმაღლებს და  თვითკონტროლის, ორგანიზებულობისა და პასუხისმგებლობის უნარებს უვითარებს.

იმისათვის, რომ მოსწავლეებს მეტი მოტივაცია ჰქონდეთ დავალების შესასრულებლად, მას ახლავს „სახლი“ ცარიელი ფანჯრით, რომელსაც მოსწავლე დავალების შესრულების შემდეგ ავსებს.

თითოეულ პარაგრაფს ერთვის შემაჯამებელი დავალებების ნაწილი, და  თვითშეფასების რუბრიკა, რაც ეხმარება მოსწავლეს  სწავლის პროცესის მართვის და მიღწევების ანალიზის პროცესში.