მათემატიკა 3 ნაწ. 2

მოსწავლის წიგნი

3,00 

ავტორები: გ. ბერიშვილი, ბ. სულაკაური წიგნის გადახედვა

აღწერა

მათემატიკა 3 ნაწილი 2 მოსწავლის წიგნი აერთიანებს ახალ და უფრო მრავალფეროვან თემებს.

შემოდის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა:

  • არაბული რიცხვების რომაული რიცხვებით ჩაწერა;
  • არითმეტიკული მოქმედებები ათასამდე რიცხვებზე;
  • განტოლებები;
  • კოორდინატების ჩაწერა და ორიენტირება;
  • დროის, მასისა და სიგრძის საზომი ერთეულები;
  • სივრცული ფიგურები;
  • მთელის ტოლ ნაწილებად დაყოფა.

ყველა ეს თემა პირდაპირ უკავშირდება ყოფით ცხოვრებაში გამოსაყენებელ ცოდნასა და უნარებს.

წიგნის ბოლოს მოცემული დამატებითი ამოცანები კი განამტკიცებს წლის განმავლობაში მიღებულ ცოდნასა და უნარებს.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

III კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…