ქართული, როგორც მეორე ენა 6

სავარჯიშოების რვეული

4,90 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

სავარჯიშოების რვეულში მოცემული აქტივობები მოსწავლეებს დაეხმარება წიგნში შემოთავაზებული დავალებების სიღრმისეულად გასააზრებლად. სავარჯიშოები ითვალისწინებს, ერთი მხრივ, საკითხავი და მოსასმენი ტექსტების დამუშავებას, მეორე მხრივ, წერითი და ზეპირმეტყველების უნარების განვითარებას.

რვეულში მოსწავლეებს შეუძლიათ ჩანაწერებისა და ჩანახატების თავისუფლად გაკეთება, როგორც ინდიდვიდუალური, ასევე წყვილებში და ჯგუფური მუშაობის ფორმატში.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VI კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ქართული, როგორც მეორე ენა 6

მოსწავლის წიგნი

5,60 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, გ, ჭაუჭიძე, ნ. მანია, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ზ. ბერაძე

წიგნის გადახედვა