ქართული 4

მოსწავლის რვეული

3,50 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორი: ნ. გორდელაძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული 4 მოსწავლის რვეული ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველ ნაწილში მოცემულია თითოეული თავის შესწავლის შემდეგ შესასრულებელი შემაჯამებელი სავარჯიშოები.

მეორე ნაწილი კი ტესტებს აერთიანებს და განკუთვნილია მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის შესამოწმებლად.

რვეულის მეორე ნაწილს „სიტყვის მარაგი“ ვუწოდეთ. მისი დახმარებით შეგვიძლია შევამოწმოთ, რამდენად კარგად აითვისეს მოსწავლეებმა მშობლიური ენის ლექსიკური ერთეულები და შეუძლიათ თუ არა მათ უცნობი ტექსტის დამოუკიდებლად გააზრება.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IV კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…