კატალოგი-დამხმარე-საგანმანათლებლო-მასალა

საგანმანათლებლო კატალოგში წარმოდგენილია ის გრიფირებული სახელმძღვანელოები და დამხმარე მასალა, რომელსაც გთავაზობთ „სულაკაურის გამომცემლობა“. თქვენ შეძლებთ მიიღოთ ინფორმაცია მათ შესახებ, გაეცნოთ მოკლე ანოტაციებს, დაათვალიეროთ სანიმუშო გვერდები და შეარჩიოთ თქვენთვის საჭირო რესურსი, რომლითაც უკეთ მიაღწევთ სასურველ შედეგს.

Tags: