ავტორი-სოფიო-ქებურია

სოფიო ქებურია – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პედაგოგი, დაწყებითი და საბაზო საფეხურის ხელოვნების სახელმძღვანელოების ავტორი.

Tags: