უფასო
ISBN: 978

ბუნება 1

მასწავლებლის წიგნი

ავტორები: ლ. მიქიაშვილი, მ. ლევიძე, გ. კვანტალიანი

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare შესვლა

აღწერა

ბუნება 1 მასწავლებლის წიგნი მიმოიხილავს სახელმძღვანელოს კომპონენტებს და მასში მოცემულია: ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული ბუნების წლიური პროგრამა; წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები; სტანდარტის შედეგის მიღწევისა და სახელმძღვანელოს შინაარსის ურთიერთკავშირის მატრიცა; პედაგოგისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, მეთოდური მითითებები…

ეს კონტენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მომხმარებლებისთვის

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

I კლასი

საგნები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ბუნება 1

მოსწავლის რვეული

1.503.50

ავტორი: გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, თ. კვანტალიანი

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

წიგნის გადახედვა