უფასო!

ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ 2

Աշակերտի գիրք

ავტორები: გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, თ. კვანტალიანი

წიგნი დაეხმარება სომხურენოვან მოსწავლეს, მშობლიურ ენაზე შეისწავლოს ის თემები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის გათვალისწინებული. სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული თემები, თარგმანი კი შესრულებულია მაღალ დონეზე და დამტკიცებულია ექსპერტების მიერ.

წიგნის გადახედვა 
Compare

აღწერა

ბუნება 2 მოსწავლის წიგნი მოიცავს სხვადასხვა თემატიკას, რაც სახელმძღვანელოში ძალიან საინტერესოდ არის დალაგებული. გათვალისწინებულია ასაკის შესაბამისი ინტერესები და შესაძლებლობები.

გამომდინარე იქიდან, რომ მეორეკლასელი ჯერ კიდევ არ არის გაწაფული კითხვაში და დიდი მოცულობის ტექსტის წაკითხვა მისთვის მომაბეზრებელია (ორიენტირებულია სწორად წაკითხვაზე და არა შინაარსზე), ყოველ თემას უხვად ახლავს ბევრი ფერადი ილუსტრაცია და მცირე მოცულობის ტექსტი. 

ძირითადი სადისკუსიო თემები შეკითხვის სახით არის მოცემული, რაც მოსწავლეს ბიძგს აძლევს, იფიქროს  და იმსჯელოს მოცემულ საკითხზე.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

II კლასი

საგნები

პაკეტი

3 თვე, 6 თვე, 12 თვე