უფასო!

ინგლისური 5

Revision test

Compare

აღწერა

Revision Tests არის შემაჯამებელი ტესტური დავალებების ნაკრები. მასში მოცემულია არჩევითპასუხიანი ტესტები, რომელიც ამოწმებს განვლილ მასალაში მოცემული ლექსიკისა და გრამატიკის ცოდნას. გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასებისათვის.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

V კლასი

საგნები