უფასო!

ინგლისური 7

Revision Test

Compare

აღწერა

Revision Tests არის შემაჯამებელი ტესტური დავალებების ნაკრები. მასში მოცემულია არჩევითპასუხიანი ტესტები, რომელიც ამოწმებს განვლილ მასალაში მოცემული ლექსიკისა და გრამატიკის ცოდნას. გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასებისათვის.

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

VII კლასი

საგნები