გერმანული 5

აუდიომასალა

ავტორები: შ. კვანჭიანი, ნ. გიორგანაშვილი

Compare

აღწერა

გერმანული ენა – სახელმძღვანელო   Wir neu (A1.1.) განკუთვნილია იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც გერმანულს სწავლობენ, როგორც მეორე უცხოურ ენას.

სახელმძღვანელოს მიზანია, მაქსიმალურად გაუადვილოს მოსწავლეებს უცხოური ენის შესწავლა.

სახელმძღვანელო მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს, ენის შესწავლის პროცესი მარტივად მოარგონ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

აუდიომასალა

მოსწავლის წიგნი: