ქართული, როგორც მეორე ენა 8

სავარჯიშოების რვეული

8,40 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული, როგორც მეორე ენა 8 (სავარჯიშოების რვეული) მოცემული აქტივობები მოსწავლეებს დაეხმარება წიგნში შემოთავაზებული დავალებების სიღრმისეულად გააზრებაში. სავარჯიშოები ითვალისწინებს:

  • საკითხავი და მოსასმენი ტექსტების დამუშავებას
  • წერითი და ზეპირმეტყველების უნარების განვითარებას.

რვეულში მოსწავლეებს შეუძლიათ ჩანაწერებისა და ჩანახატების გაკეთება და, როგორც ინდივიდუალური, ასევე წყვილებსა თუ ჯგუფში მუშაობა

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ქართული, როგორც მეორე ენა 8

მასწავლებლის წიგნი

0,00 . წელი, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა

ქართული, როგორც მეორე ენა 8

მოსწავლის წიგნი

8,40 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა