რუსული 8

აუდიომასალა

ადაპტაციის ავტორი: მ. კობერიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

Compare

აღწერა

რუსული 8 (მოსწავლის წიგნი) Класс! ახალი ტიპის სახელმძღვანელოა, რომელშიც შერწყმულია რუსულის, როგორც უცხოურო ენის სწავლების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები.

მოსწავლის წიგნი შედგება 5 ბლოგისაგან. თემები აგებულია რეალური ურთიერთობის მოდელის გამოყენებითა და ავთენტური მასალით, რაც მოსწავლეს, ენის შესწავლასთან ერთად, საკუთარი და უცხო კულტურის პატივისცემას გამოუმუშავებს. გრამატიკული მასალა განიხილება დეტალურად და დაცულია მარტივიდან რთულისაკენ პრინციპი.

მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილი თემები და ტექსტები ხელს უწყობს მოსწავლის მიერ:

  • საზოგადოების აქტუალური პრობლემების აღქმას
  • ლექსიკური ბაზის გაფართოებას
  • ზეპირი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას.

აუდიომასალები

მოსწავლის რვეული

მოსწავლის წიგნი

ტესტების რვეული

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

Занимательные истории A2.1 – A2.2

ПОСОБИЕ ПО ЧТЕНИЮ

0,00 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორი: მეგი კობერიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

წიგნის ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა