ხელოვნება 4

მოსწავლის წიგნი

4,90 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. იოსელიანი, ს. ქებურია

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ხელოვნება 4 მოსწავლის წიგნი მოიცავს მასალას, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეების შემოქმედებითი უნარების გამოვლენას და შემდგომ განვითარებას.

ხელოვნება 4 მოსწავლის წიგნი ხელს უწყობს ხელოვნების მიმართ და ასევე, ხელოვნების მეშვეობით კაცობრიობის მიღწევების სხვა სფეროებისადმი ინტერესის გაღვივებას.

სხვადასხვა უნარის განვითარების ერთობლიობით, ჩვენ უნდა შევეცადოთ მთავარი შედეგის მიღწევას – ინტერესიანი, მოაზროვნე, შემოქმედებითი პიროვნების ჩამოყალიბებას.

მე-4 კლასში ცნობისმოყვარეობა უნდა გადაიზარდოს ცოდნისმოყვარეობაში, შემეცნებისადმი მუდმივ ლტოლვაში, ექსპერიმენტირებისადმი ინტერესში, საზრიანობა – კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარში, თვითგამოხატვის სურვილი კი – შემოქმედებითობაში.

 • მოსწავლეს უნდა ჩამოვუყალიბოთ სამყაროს ერთიანობის შესახებ წარმოდგენა;
 • გავაცნოთ საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობა;
 • ჩამოვუყალიბოთ პატივისცემის გრძნობა ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო კულტურის
 • მიმართ;
 • ჩამოვუყალიბოთ ესთეტური გემოვნება;
 • დავაუფლოთ შემოქმედებითი საქმიანობის ტექნიკურ საშუალებებს;
 • ჩამოვუყალიბოთ შრომითი უნარ-ჩვევები;
 • ხელი შევუწყოთ ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულების ფორმირებას.

ამისთვის, მოსწავლეებს უნდა გავუღვივოთ და განვუვითაროთ:

 • წარმოსახვის, ფანტაზიის უნარი;
 • მშვენიერების აღქმის უნარი;
 • ხელოვნების ნაწარმოების/გარემოს ემოციური განცდის უნარი;
 • ხელოვნებისადმი ინტერესი და სიყვარული;
 • საკუთარი დამოკიდებულების, ემოციის გამოხატვის უნარი;
 • დაკვირვების, აღქმის, ანალიზის, ინტერპრეტაციის უნარი;
 • არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი;
 • საკუთარი აზრების, შთაბეჭდილებებისა და გრძნობები სახვითი საშუალებებით გადმოცემის უნარი;
 •  შემოქმედების სურვილი და უნარი;
 • სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენების უნარი.
 • თეორიული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარი.
 • სამუშაოს თანმიმდევრობის დაგეგმვისა და ჩანაფიქრიდან სასრულ ეტაპამდე მიყვანის უნარი.

სწორედ ამ უნარების განვითარებას ისახავს მიზნად წინამდებარე სახელმძღვანელო.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირე აქ

დამატებითი ინფორმაცია

კლასი

IV კლასი

საგნები