ქართული არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 10

მოსწავლის წიგნი

9,10 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე კოტორაშვილი,ზ. ბერაძე, გ. ჭაუჭიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 10 მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილია მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით დამუშავებული საინტერესო თემატიკის სასწავლო მასალა, რაც უზრუნველყოფს ქართულ ენაზე მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკისა და წერითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებასა და გრამატიკული კომპეტენციის განვითარებას.

შემოთავაზებულია როგორც ქართული, ასევე მსოფლიო კულტურული რეალიებიდან აღებული საკითხები და, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, თვითონ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თავისებურებები.

დამატებითი ინფორმაცია

საგნები