ქართული არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 9

სავარჯიშოების რვეული

9,10 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე კოტორაშვილი,ზ. ბერაძე, გ. ჭაუჭიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული, როგორც მეორე ენა 9 სავარჯიშოების რვეულში მოცემული აქტივობები მოსწავლეებს დაეხმარება წიგნში შემოთავაზებული დავალებების სიღრმისეულად გასააზრებლად. სავარჯიშოები ითვალისწინებს, ერთი მხრივ, საკითხავი და მოსასმენი ტექსტების დამუშავებას, მეორე მხრივ, წერითი და ზეპირმეტყველების უნარების განვითარებას.

რვეულში მოსწავლეებს შეუძლიათ ჩანაწერებისა და ჩანახატების თავისუფლად გაკეთება, როგორც ინდიდვიდუალური, ასევე წყვილებში და ჯგუფური მუშაობის ფორმატში.