ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის 11

მოსწავლის რვეული

8,40 

ავტორები: ნ. ჭანკვეტაძე, ი. რობაქიძე, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, ნ. მიქელაძე, გ. ჭაუჭიძე

ბეჭდური ვერსიის სანახავად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

სახელმძღვანელო შედგენილია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული თემატიკის მიხედვით და ითვალისწინებს ენობრივი კომპეტენციების (მოსმენისა და ლაპარაკის, კითხვისა და წერის) ინტეგრირებულად სწავლებას. ამისთვის მასში შემოთავაზებულია მრავალფეროვანი აქტივობები, რომელთა შესრულება დაწვრილებითაა აღწერილი მასწავლებლის წიგნში.

სახელმძღვანელოს ღირსებაზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ მასში წარმოდგენილ ხუთ თავში ასახულია, როგორც თემატური, ასევე ჟანრობრივი მრავალფეროვნება. აქ ნახავთ, როგორც თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურულ ტექსტს, ასევე ქართულ კლასიკურ ნაწარმოებს, სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ტექსტს და, რაც მთავარია, ეს ყველაფერი გამიზნულია სტანდარტის შედეგების, სამიზნე ცნებების, მკვიდრი წარმოდგენებისა და სასწავლო საკითხების სწავლებისთვის.