უფასო!

რუსული 8

მასწავლებლის წიგნი

ადაპტაციის ავტორი: მ. კობერიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის ჩამოტვირთვა
Compare

აღწერა

რუსული 8 (მასწავლებლის წიგნი) Класс! ახალი ტიპის სახელმძღვანელოა, რომელშიც შერწყმულია რუსულის, როგორც უცხოურო ენის სწავლების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნები.

მასწავლებლის წიგნში მოცემულია:

  • თემატური მატრიცები – მოსწავლეთა ცოდნის კონსტრუირების ეტაპებითა და  კომპლექსური დავალებით, რაც ემსახურება სტანდარტით განსაზღვრული სამიზნე ცნების დამუშავებასა და მოსწავლის შეფასებას ტაქსონომიის მიხედვით.
  • მოსწავლეთა განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკები
  • ელექტრონული და სხვა სახის რესურსები
  • ხუთი ტესტური სახის დავალება, რომელიც ამოწმებს მოსწავლეთა ცოდნასა და უნარებს ენის სწავლების ყველა მიმართულებით.

აუდიომასალები

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

Занимательные истории A2.1 – A2.2

ПОСОБИЕ ПО ЧТЕНИЮ

0,00 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორი: მეგი კობერიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

წიგნის ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა