ქართული, როგორც მეორე ენა 7

მოსწავლის წიგნი

8,40 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა
Compare

აღწერა

ქართული, როგორც მეორე ენა 7 (მოსწავლის წიგნში) წარმოდგენილია როგორც ქართული, ასევე მსოფლიო კულტურული რეალიებიდან აღებული საკითხები და საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თავისებურებები. მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით დამუშავებული საინტერესო თემატიკის მასალა უზრუნველყოფს ქართულ ენაზე:

  • მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკისა და წერითი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას
  • ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას
  • გრამატიკული კომპეტენციის განვითარებას

აუდიომასალა

შესაძლოა, ასევე მოგეწონოთ…

ქართული, როგორც მეორე ენა 7

სავარჯიშოების რვეული

8,40 . 12 თვე, 1 გადახდა

ავტორები: ნ. მანია, ნ. არევაძე-კოტორაშვილი, გ. ჭაუჭიძე, ზ. ბერაძე, ნ. მიქელაძე, ი. რობაქიძე

გაითვალისწინეთ: რესურსი შეიცავს ისეთ მასალასაც, რომელიც გულისხმობს ჩაწერასა და შევსებას, რაც შეუძლებელია ონლაინ ვერსიაში. მსგავსი დავალებების გამოყენება შეგიძლიათ სანიმუშოდ.

ბეჭდური ვერსიის შესაძენად დააჭირეთ აქ.

წიგნის გადახედვა